G1 - Grundkurs 1 - Kattägande

Picture

Kursen finns på flera språk. Om du vill läsa om kursen i det språk du föredrar använd länkarna till vänster.

Grundkurs steg 1, G1, handlar i huvudsak om att ha katt. Den är i grunden för nybörjare men också för mer erfarna uppfödare som senare will gå kurserna i de högre stegen.

Kurs G1 har följande innehåll:

 • Anatomi, en introduktion
 • Beteende
 • Grundläggande information om mat och näringsbehov
 • Innekatt - utekatt
 • Hur hittar man rätt uppfödare?
 • Raskatt - huskatt
 • Lagar och regler när man köper katt
 • Köpeavtal
 • Säker kattmiljö
 • Förgiftning
 • Sand och sandlådor
 • Kastrering
 • Hälsokontroller
 • Vaccinationer
 • Den gamla katten
 • Parasiter
 • Vanliga sjukdomar och hälsoproblem
 • Hälsoprogram
 • PawPedssajten och databaserna
 • Kattraser
 • Kattfärger
 • Utställningar
 • Avel?

Innan man sätter igång med denna kurs, måste man förbereda sig genom att lära sig kurssajtens funktioner och kursens regler och rutiner. Därför får man tillgång till kurssajten ungefär en vecka innan själva kursen startar. G1-kursen sträcker sig sedan över sex veckor. Kursdeltagarna får läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Det finns både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten som ska genomföras.

Hela kursen genomförs via internet. Man sitter alltså hemma och arbetar, men för vissa av uppgifterna ska man ha kontakt med andra kursdeltagare. Detta sker i första hand genom gruppforum på kurssajten.

Notera!

Kurserna kräver en hel del arbete från kursdeltagarna! De flesta av våra kursdeltagare spenderar cirka 8 timmar per vecka på G1-kursen, en del mer, beroende på tidigare kunskaper och hur vana kursdeltagarna är vid att studera. Planera gärna i förväg, innan du accepterar inbjudan.

Krav för kurserna

G1 - Start för nybörjare, öppen för samtliga
G2 - Öppen endast för dem som gått G1 och fått examinationsbannern!
G3 - Öppen endast för dem som gått G2 och fått examinationsbannern!

Villkor (sammanfattning)

Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid avhopp eller om man ångrar sig innan kursstarten, oavsett anledning. Man kan heller inte räkna med att få en ny plats vid ett annat tillfälle utan att betala igen.

Vi gör ingen skillnad på orsaken till avhoppen. Ofta handlar det om mycket personliga skäl som vi inte anser att vi ska gräva i för att bedöma hur goda skäl eleven hade att hoppa av.

Vid mycket tidigt avhopp, företrädesvis innan kursstarten, kan vi i vissa fall ordna det så att anmälningsavgiften kan få vara innestående till ett senare kurstillfälle. Detta gäller endast under förutsättning att vi kan fylla platsen med en annan sökande. Den anmälda har dock inte rätt att kräva att vi ska ordna med detta.

Efter avhopp under pågående kurs kan vi ibland erbjuda elever möjlighet att hoppa in på en annan kurs när någon elev på den kursen hoppar av. Det förutsätter förstås att den eleven hoppar av ungefär lika tidigt eller tidigare i kursen som den eleven gjorde som tar över platsen. Ju senare man har hoppat av desto större är chansen att vi kan ordna med en sådan reservplats. Vi gör vad vi kan för att hjälpa till, men vi kan inte garantera att vi kan lösa det i samtliga fall. Om man vill försäkra sig om en egen plats så snart som möjligt anmäler man sig i vanlig ordning och betalar en ny avgift när inbjudan kommer. Man får då en ny plats ända från kursstarten.

Anmälan

Fyll i formuläret för den svenska G1-kursen för att anmäla dig till kursen. Du kommer då att bli inlagd på väntelistan för en G1-kurs på svenska.

enterG1 se

 

Den för närvarande ungefärliga kursavgiften

Priset kan förändras över tid. Du skall inte betala förrän vi har en plats att erbjuda dig i en kurs.

Om du inte får plats i nästkommande planerade kurs kommer du att placeras på en väntelista och kommer att erbjudas en plats senare.

 • G1 - 800 SEK

Status

Av praktiska skäl anger vi statusen för samtliga G1-kurser på ett enda ställe, och det är längst ner på sidan för G1-kursen på engelska.

Advertisements