G1 - Grundkurs 1 - Kattägande

Picture

Kursen finns på flera språk. Om du vill läsa om kursen i det språk du föredrar använd länkarna till vänster.

Grundkurs steg 1, G1, handlar i huvudsak om att ha katt. Den är i grunden för nybörjare men också för mer erfarna uppfödare som senare will gå kurserna i de högre stegen.

Kurs G1 har följande innehåll:

 • Anatomi, en introduktion
 • Beteende
 • Grundläggande information om mat och näringsbehov
 • Innekatt - utekatt
 • Hur hittar man rätt uppfödare?
 • Raskatt - huskatt
 • Lagar och regler när man köper katt
 • Köpeavtal
 • Säker kattmiljö
 • Förgiftning
 • Sand och sandlådor
 • Kastrering
 • Hälsokontroller
 • Vaccinationer
 • Den gamla katten
 • Parasiter
 • Vanliga sjukdomar och hälsoproblem
 • Hälsoprogram
 • PawPedssajten och databaserna
 • Kattraser
 • Kattfärger
 • Utställningar
 • Avel?

Denna kurs sträcker sig över sex veckor. Kursdeltagarna får läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Det finns både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten som ska genomföras.

Hela kursen genomförs via internet. Man sitter alltså hemma och arbetar, men för vissa av uppgifterna ska man ha kontakt med andra kursdeltagare. Detta sker i första hand genom gruppforum på kurssajten.

Examenskokarden

Kattägare och uppfödare som deltar i kursen och klarar examensuppgifterna listas på en särskild sida i PawPeds. De kommer också att ha rätt att på sin hemsida och i annan annonsering använda den banner som finns här ovanför, för att visa att de har gått denna kurs. Det finns liknande banner för G2 och G3. Dessa banner är till för att uppmuntra nya uppfödare att lära sig mer om katter och kattuppfödning innan de börjar föda upp. Vi tycker också att de som anstränger sig för att lära sig mer ska få ett erkännande för det, och detta är ett sätt att ge det. Det visar dessutom potentiella kattungeköpare att uppfödaren i fråga har gått dessa kurser och därför har en del kunskaper.

Fortsättning

Om du redan har gått G1 och skulle vilja gå G2-kursen, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att komma med på kölistan! Observera att G2 endast är öppen för den som läst och klarat G1-kursen!

Krav för kurserna

G1 - Start för nybörjare, öppen för samtliga
G2 - Öppen endast för dem som gått G1 och fått examinationsbannern!
G3 - Öppen endast för dem som gått G2 och fått examinationsbannern!

Notera!

Kurserna kräver en hel del arbete från kursdeltagarna! De flesta av våra kursdeltagare spenderar cirka 8 timmar per vecka på G1-kursen, en del mer, beroende på tidigare kunskaper och hur vana kursdeltagarna är vid att studera. Planera gärna i förväg, innan du accepterar inbjudan.

Villkor (sammanfattning)

Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid avhopp eller om man ångrar sig innan kursstarten, oavsett anledning. Man kan heller inte räkna med att få en ny plats vid ett annat tillfälle utan att betala igen.

Vi gör ingen skillnad på orsaken till avhoppen. Ofta handlar det om mycket personliga skäl som vi inte anser att vi ska gräva i för att bedöma hur goda skäl eleven hade att hoppa av.

Vid mycket tidigt avhopp, företrädesvis innan kursstarten, kan vi i vissa fall ordna det så att anmälningsavgiften kan få vara innestående till ett senare kurstillfälle. Detta gäller endast under förutsättning att vi kan fylla platsen med en annan sökande. Den anmälda har dock inte rätt att kräva att vi ska ordna med detta.

Efter avhopp under pågående kurs kan vi ibland erbjuda elever möjlighet att hoppa in på en annan kurs när någon elev på den kursen hoppar av. Det förutsätter förstås att den eleven hoppar av ungefär lika tidigt eller tidigare i kursen som den eleven gjorde som tar över platsen. Ju senare man har hoppat av desto större är chansen att vi kan ordna med en sådan reservplats. Vi gör vad vi kan för att hjälpa till, men vi kan inte garantera att vi kan lösa det i samtliga fall. Om man vill försäkra sig om en egen plats så snart som möjligt anmäler man sig i vanlig ordning och betalar en ny avgift när inbjudan kommer. Man får då en ny plats ända från kursstarten.

Anmälan

Fyll i formuläret för den svenska G1-kursen för att anmäla dig till kursen. Du kommer då att bli inlagd på väntelistan för en G1-kurs på svenska.

enterG1 se

 

Den för närvarande ungefärliga kursavgiften

Priset kan förändras över tid. Du skall inte betala förrän vi har en plats att erbjuda dig i en kurs.

Om du inte får plats i nästkommande planerade kurs kommer du att placeras på en väntelista och kommer att erbjudas en plats senare.

 • G1 - 800 SEK

Status

G1 på engelska: 2021-09-11 var det 211 på väntelistan. Den som sist fick en plats i den senaste kursen anmälde sitt intresse 2021-04-07.

G1 på svenska: Vi arbetar för närvarande med att översätta den uppdaterade vesionen av G1 från engelska till svenska. 2021-09-11 var det 494 på väntelistan.

G1 på holländska: 2021-09-11 var det 90 på väntelistan. Den som sist fick en plats i den senaste kursen anmälde sitt intresse 2021-02-28.

G1 på franska: Vi arbetar för närvarande med att översätta den uppdaterade vesionen av G1 från engelska till franska.

Advertisements