Intresseanmälan till kurs G1 i PawAcademy

(Kurs på svenska)

När vi startar en kurs erbjuder vi de sökande plats i turordning. Du kommer att få ett mail när det är din tur. I mailet står det när kursen som du kan få gå startar, vart kursavgiften ska betalas och sista datum för betalning.

Om du inte betalar kursavgiften i tid kan din plats komma att erbjudas till annan sökande. Om du av någon anledning har fått förhinder att delta i kursen, bör du meddela oss detta snarast möjligt, så att vi snarast möjligt kan erbjuda platsen till annan sökande.

Jag försäkrar att uppgifterna ovan är korrekta, att det är jag som kommer att delta i kursen och göra alla uppgifter utan otillbörlig hjälp från andra. Jag ger också mitt tillstånd till PawPeds att publicera mitt namn, bostadsort och eventuellt stamnamn i listor över personer som genomgått kursen.

Om du har frågor, kontakta peter@pawpeds.com.