Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Varför ska man lära sig allt detta? Det är ju en hobby, inte ett yrke!

För att kunna bedriva avel på ett bra sätt behöver man ha en del kunskaper i genetik. Visserligen är kattuppfödning "bara en hobby", men det förändrar inte det faktum att genetikkunskaper behövs, för - hobby eller ej - raserna och därmed katterna kan skadas på både kort och lång sikt, om aveln bedrivs på ett felaktigt sätt. Det är förstås inte etiskt försvarbart att på grund av okunskap tillfoga katterna skada. Så om man inte har tid eller lust att sätta sig in i dessa frågor, bör man inte heller föda upp katter. Man kan ju ändå ställa ut katter, och på annat sätt ha roligt med sina katter!

Här kommer vi att gå igenom en översikt i ämnet. Det är dock att rekommendera att du fördjupar dig ytterligare på egen hand, genom att läsa böckerna som föreslås och andra böcker i ämnet, eller genom att gå ytterligare kurser när tillfälle ges.

Nästa...