Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Hvorfor skal man lære seg alt dette? Det er tross alt en hobby, ikke et yrke!

For å kunne avle på en god måte, må man ha en del kunnskaper om genetikk. Og ja, katteoppdrett er "bare en hobby", men det forandrer ikke det faktum at genetikk-kunnskaper er nødvendig, for - hobby eller ikke - rasene og dermed kan kattene skades både på kort og lang sikt om avlen foregår på en feilaktig måte. Det er selvfølgelig ikke etisk forsvarlig å påføre kattene skade på grunn av uvitenhet. Så om man ikke har tid eller lyst til å sette seg inn i dette, bør man heller ikke drive katteoppdrett. Man kan jo uansett stille ut katter og på andre måter ha det morsomt sammen med de!

Her kommer vi til å gå gjennom en oversikt om emnet. Det er allikevel anbefalt at du fordyper deg videre på egenhånd, gjennom å lese bøkene som foreslås og andre bøker om emnet, eller delta på kurs når slike blir arrangert.

Neste...