Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Dominant vit

Genen som gör en katt helt vit är dominant. Den vita färgen "målar över" den färgen katten annars skulle ha haft. En helvit katt bär alltså alltid anlag för rött/svart, agouti/nonagouti, dilution/icke-dilution etc. Genen för helvitt är alltså epistatisk.

Helvita katter har ofta en färgfläck på huvudet när de föds. Den försvinner som regel när katten fått sin vuxenpäls. Denna fläck kan avslöja något om vilken färg katten har "under det vita".

Vita katter kan ha gula ögon, blå ögon eller ett blått och ett gult öga (odd-eyed). Man vet inte hur ögonfärgen nedärvs i detta fall.

Helvita katter är inte sällan döva. Detta beror på en tidig tillbakabildning av hörselsnäckan i innerörat. Det är betydligt vanligare med dövhet hos blåögda vita katter än hos gulögda, men det finns även gulögda vita katter som är döva och blåögda vita med normal hörsel. Katterna kan också vara döva bara på ena örat. Odd-eyed vita katter är ofta döva på örat som sitter på samma sida som det blå ögat.

Beteckningar: W = vit
              w = icke-vit

Nästa...