Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Dominant hvit

Genet som gjør en katt helt hvit er dominant. Den hvite fargen "maler over" den fargen katten ellers ville hatt. En helhvit katt bærer altså alltid anlegg for rødt/svart, agouti/non-agouti, dilution/ikke-dilution osv. Genet for helhvitt er altså epistatisk.

Helhvite katter har ofte en fargeflekk på hodet når de blir født. Den forsvinner som regel når katten har fått sin voksenpels. Denne flekken kan avsløre noe om hvilken farge katten har "under det hvite".

Hvite katter kan ha gule øyne, blå øyne eller ett blått og ett gult øye (odd-eyed). Man vet ikke hvordan øyenfargen nedarves i dette tilfellet.

Helhvite katter er ikke sjelden døve. Dette skyldes en tidlig degenerasjon av sneglehuset i det indre øret. Det er definitivt mer vanlig med døvhet blant de blåøyde hvite kattene enn blant de guløyde, men det finnes også guløyde katter som er døve og blåøyde katter med normal hørsel. Katter kan også være døve på bare ett øre. Odd-eyed katter er ofte døve på det øret som er på samme side som det blå øyet.

Betegnelser: W = hvit
             w = ikke-hvit

Neste...