Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Grundläggande genetik

Cellen

Alla organismer består av celler. De lever antingen som enskilda celler eller som större eller mindre ansamlingar av celler. Bakterier och mikroskopiska varelser består av en enda cell, medan högre växter och djur består av flera tusen, miljoner eller miljarder celler. Hos sådana komplicerade organismer har cellerna olika uppgifter och är samlade i organ med olika funktion. Exempel på sådana organ kan vara hjärna, njurar, lungor eller hos växter blad och ståndare.

Form och storlek på en cell kan variera högst avsevärt. Alla kan dock betraktas som en blandning av biologiska molekyler inuti en påse. "Omslaget" kallas cellmembran, och "soppan" inuti, cytoplasman, innehåller en mängd lätt igenkännbara strukturer, som alla har speciella funktioner. Den största strukturen i cellen är cellkärnan, som innehåller kromosomerna.

Nästa...