Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Grunnleggende Genetikk

Cellen

Alle organismer består av celler. De lever enten som enslige celler, eller i større eller mindre grupper celler. Bakterier og mikroskopiske vesener består av en enslig celle, mens planter og dyr består av flere tusen, millioner eller milliarder celler. Hos slike kompliserte organismer har cellene forskjellige oppgaver og er samlet i organer med ulike funksjoner. Eksempler på slike organer er hjernen, nyrer, lunger eller hos planter blader og stilker.

Form og størrelse på en celle varierer stort. Alle kan allikevel betraktes som en blanding av biologiske molekyler i en pose. "Posen" kalles cellemembran, og "innholdet" kalles cytoplasmaen. Cytoplasmaen inneholder en mengde lett gjenkjennelige strukturer, som alle har spesielle funksjoner. Den største strukturen i cellen er cellekjernen, som inneholder kromosomene.

Neste...