Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Könsbunden nedärvning

Färgblindhet hos människor är ett exempel på ett anlag som är könsbundet. Anlaget är recessivt och sitter på x-kromosomerna. För att markera detta kan vi kalla det Xf, och det dominanta anlaget för normalt färgseende kan vi kalla XF. Det är allmänt känt att det finns betydligt många fler män som är färgblinda än det finns färgblinda kvinnor. Detta beror på att en färgblind kvinna måste ha sjukdomsanlaget på båda x-komosomerna, annars skulle ju det dominanta anlaget för normalt färgseende ta överhanden så att hon inte fick sjukdomen. En man däremot har ju bara en x-kromosom, och om färgblindhetsanlaget finns på denna är han färgblind. På y-kromosomen finns det ju inget dominant anlag för normalt färgseende som kan dölja sjukdomsanlaget.

Följden av detta blir också att en kvinna som är färgblind måste ha fått sjukdomsanlaget både från sin far och från sin mor. Detta innebär att fadern också måste vara färgblind, anlaget kan ju inte bäras dolt hos män. Modern behöver däremot inte vara färgblind, utan hon kan bära anlaget dolt.

En färgblind man måste ha ärvt anlaget av sin mor. Han måste ju ha ärvt y-kromosomen av sin far. Alltså måste x-kromosomen komma från modern, och med x-kromosomen följer sjukdomsanlaget.

Ett exempel: vi gör ett parningsschema för parning mellan en färgblind man och en kvinna som bär sjukdomsanlaget dolt.

_________________________________________
|  |         |        |
|  | Xf       | Y       |
|____|_________________|________________|
|  |         |        |
| XF | XFXf      | XFY      |
|  | flicka, normalt | pojke, normalt |
|  | färgseende   | färgseende   |
|____|_________________|________________|
|  |         |        |
| Xf | XfXf      | XfY      |
|  | flicka,     | pojke,     |
|  | färgblind    | färgblind   |
|____|_________________|________________|

Nästa...