Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Kjønnsbunden nedarving

Fargeblindhet hos mennesker er ett eksempel på et anlegg som er kjønnsbundet. Anlegget er resessivt og sitter på x-kromosomene. For å markere dette kan vi kalle det Xf, og det dominante anlegget for normalt fargesyn kan vi kalle XF. Det er kjent at det finnes betydelig mange flere menn som er fargeblinde enn det finnes fargeblinde kvinner. Dette er fordi en fargeblind kvinne må ha sykdomsanlegget på begge x-kromosomene, ellers skulle jo det dominante anlegget for normalt fargesyn ta overhånd så hun ikke fikk sykdommen. En mann derimot har jo bare et x-kromosom, og hvis fargeblindhetsanlegget finnes på dette er han fargeblind. På y-kromosomene finnes jo ikke noe dominant anlegg for normalt fargesyn som kan skjule sykdomsanlegget.

Følgelig må en kvinne som er fargeblind ha arvet sykdomsanlegget både fra sin far og sin mor. Dette innebærer at faren også må være fargeblind, anlegget kan jo ikke ligge skjult hos menn. Moren behøver derimot ikke å være fargeblind, hun kan bære anlegget skjult.

En fargeblind mann må ha arvet anlegget fra sin mor. Han må jo ha arvet y-kromosomet fra sin far. Altså må x-kromosomet komme fra moren, og med x-kromosomet kommer sykdomsanlegget.

Et eksempel: vi gjør et krysningsskjema for parring mellom en fargeblind mann og en kvinne som bærer sykdomsanlegget skjult:

______________________________________
|  |        |        |
|  | Xf       | Y       |
|____|________________|_______________|
|  |        |        |
| XF | XFXf      | XFY      |
|  | jente, normalt | gutt, normalt |
|  | fargesyn    | fargesyn   |
|____|________________|_______________|
|  |        |        |
| Xf | XfXf      | XfY      |
|  | jente,     | gutt,     |
|  | fargeblind   | fargeblind  |
|____|________________|_______________|

Neste...