Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Rött eller svart pigment

Katter kan som bekant ha många olika färger, men det finns bara två olika sorters pigment: eumelanin, svart, och phaeomelanin, rött. En hankatt kan bara ha ett slags pigment, medan en honkatt kan ha båda (sköldpaddsfärgad). Detta beror på att anlagen för pigmentsort sitter på x-kromosomerna. Nedärvningen är alltså könsbunden. En hane har en x-kromosom och en y-kromosom, och kan därför bara ha ANTINGEN allelen för svart pigment eller allelen för rött pigment. Honorna däremot har två x-kromosomer och kan därmed ha BÅDE en allel för svart och en allel för rött. Ingen av allelerna dominerar över den andra, utan katten blir då både svart och röd - sköldpadd. En hona kan naturligtvis också ha allelen för svart pigment på båda x-kromosomerna. Katten blir då svart. Hon kan också ha allelen för rött pigment på båda, och blir då röd.

Beteckningar: Xr = x-kromosom med allel för phaeomelanin, rött pigment
       Xb = x-kromosom med allel för eumelanin, svart pigment
       Y = y-kromosom, ingen gen för pigment

alternativt: O = röd (orange)
       o = svart

Tänk på att en hane alltid måste få y-kromosomen från sin far, och därför kommer hans x-kromosom från modern. En hankatts pigment kommer därför alltid från hans mor, medan faderns pigment inte ärvs. En honkatt måste däremot få x-kromosomen från sin far. Hon ärver alltså alltid faderns pigment. Dessutom får hon en av moderns x-kromosomer. Hon ärver alltså pigmentet både av sin far och sin mor. Observera att detta bara gäller själva pigmentet! Silver, agouti/non-agouti, dilution och annat nedärvs oberoende av kön.

Exempel: En sköldpaddsfärgad hona paras med en svart hane. Honan kan ge Xb eller Xr till ungarna. Hanen kan ge Xb eller Y.

____________________________________
|  |        |      |
|  | Xb       | Y     |
|____|________________|____________|
|  |        |      |
| Xb | XbXb      | XbY    |
|  | Svart hona   | Svart hane |
|____|________________|____________|
|  |        |      |
| Xr | XbXr      | XrY    |
|  | Sköldpadd hona | Röd hane  |
|____|________________|____________|

Chansen att få en svart hona är alltså en på fyra, 25 %. Chansen att få en svart hane är också en på fyra, 25 %, precis som chansen att få en sköldpadd hona och att få en röd hane.

Nästa...