Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Rødt eller svart pigment

Katter kan som kjent ha mange forskjellige farger, men det finnes bare to ulike slags pigmenter: eumelanin, svart, og phaeomelanin, rødt. En hannkatt kan bare ha ett slags pigment, mens hunnkatten kan ha begge (skilpaddefarget). Dette skyldes at anleggene for pigmenttype sitter på x-kromosomene. Nedarvingen er altså kjønnsbunden. En hann har et x-kromosom og et y-kromosom, og kan derfor bare ha ENTEN allelet for svart pigment eller allelet for rødt pigment. Hunnene derimot har to x-kromosomer og kan dermed ha BÅDE et allel for svart og et allel for rødt. Ingen av allelene dominerer over den andre, katten vil da bli både svart og rød - skilpadde. En hunn kan naturligvis også ha allelet for svart pigment på begge x-kromosomene. Katten blir da svart. Hun kan også ha allelet for rødt pigment på begge, og blir da rød.

Betegnelser: Xr = x-kromosom med allel for phaeomelanin, rødt pigment
       Xb = x-kromosom med allel for eumelanin, svart pigment
       Y = y-kromosom, inget gen for pigment

Alternativt: O = rød (oransje)
       o = svart

Tenk på at en hanne alltid må få y-kromosomene fra sin far, og derfor kommer hans x-kromosom fra moren. En hannkatts pigment kommer derfor alltid fra moren, mens farens pigment ikke arves. En hunnkatt derimot må få ett x-kromosom fra sin far. Hun arver altså alltid farens pigment. Dessuten får hun et av morens x-kromosomer. Hun arver altså pigmentet både av moren og faren. Husk at dette bare gjelder pigmentet! Sølv, agouti/non-agouti, dilution og annet nedarves uavhengig av kjønn.

Eksempel: En skilpaddefarget hunn parres med en svart hann. Hunnen kan gi Xb eller Xr til ungene. Hannen kan gi Xb eller Y.

___________________________________
|  |        |      |
|  | Xb       | Y     |
|____|________________|____________|
|  |        |      |
| Xb | XbXb      | XbY    |
|  | Svart hunn   | Svart hann |
|____|________________|____________|
|  |        |      |
| Xr | XbXr      | XrY    |
|  | Skilpadde hunn | Rød hann  |
|____|________________|____________|

Sjansen for å få en svart hunn er 1:4, 25%. Sjansen for å få en svart hann er også 1:4, 25%, akkurat som sjansen for å få en skilpaddefarget hunn og en rød hann.

Neste...