Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Hur gör vi för att bekämpa de hälsoproblem som finns?

Problemhos enstaka katter

Om en katt visar sig ha en defekt eller en sjukdom, som kanske är ärftlig eller kanske inte, hur gör man då? En grundregel är att inte avla på den katten, men fortsätt på släktingarna som vanligt. Om samma problem dyker upp igen kan det bli aktuellt att vidta ytterligare åtgärder.

Om det är en sjukdom som man VET att är ärftlig, kan åtgärderna bli lite olika beroende på hur den nedärvs. Här kommer förslag på hur man kan hantera problemet i några olika fall. Observera att detta är generella rekommendationer. I specifika fall kan det finnas skäl att anpassa åtgärderna lite.

  • Om sjukdomen orsakas av en dominant gen, får man försöka utröna vem av föräldrarna som bär den, och om andra släktingar eventuellt bär på den också. Och dem som har sjukdomen bör man naturligtvis inte avla på.
  • Om sjukdomen orsakas av en recessiv gen avlar man förstås inte på den drabbade katten, och även föräldrarna bör som regel tas ur avel. Man vet ju säkert att de båda bär på anlaget. Eventuella helsyskon till den drabbade katten behöver man ju inte sälja till avel, om de inte redan är sålda.
  • Om sjukdomen nedärvs polygent bör man inte avla på katten själv, och man bör inte upprepa kombinationen som gav den drabbade ungen. Var särskilt observant på kullsyskon och andra nära släktingar, men ta dem inte generellt ur avel, om de inte själva uppvisar problem. Om en katt verkar ge en hög frekvens av drabbade katter, trots att han/hon själv inte uppvisar sjukdomen, bör katten förstås tas ur avel.

Nästa...