Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Hvordan bekjemper vi allerede eksisterende helseproblemer

Problemer hos individuelle katter

Hvis en katt viser seg å ha en defekt eller en sykdom, som kanskje er arvelig eller kanskje ikke, hva gjør man da? En grunnregel er å ikke avle på denne katten, men fortsette med slektningene som vanlig. Om samme problem dukker opp igjen, kan det bli aktuelt å ta forhåndsregler.

Hvis det er en sykdom som er kjent arvelig, vil fremgangsmåten være litt annerledes avhengig av hvordan den nedarves. Her er noen forslag til hvordan å håndtere problemet på forskjellige måter. Vær så snill og notere deg at dette er generelle anbefalinger. I spesifikke tilfeller kan det være grunnlag for å justere anbefalingene litt.

  • Hvis sykdommen skyldes et dominant gen, må man prøve å finne ut hvilken av foreldrene som er bærer av dette, og om andre slektninger også kan være bærer. De som har sykdommen bør ikke benyttes i avl.
  • Hvis sykdommen skyldes et resessivt gen, bør man selvfølgelig ikke avle på det syke individet, og dets foreldre bør også tas ut av avlsprogrammet siden man vet med sikkerhet at begge må være bærer av genet for at sykdommen skal slå ut hos avkommet. Mulige søsken til den syke kattungen bør ikke selges til avl, hvis de ikke allerede er solgt.
  • Hvis sykdommen har polygenetisk arvelighet bør man ikke avle på det syke individet, og man bør ikke gjenta den samme kombinasjonen som resulterte i den rammede kattungen. Vær spesielt oppmerksom på kullsøsken og andre nære slektninger, men ta de ikke ut av avl med mindre de viser tegn til sykdommen selv. Hvis en katt ser ut til å gi en høy frekvens av ramede katter, selv om han/hun ikke har noen problemer selv, bør denne katten selvfølgelig tas ut av avlen.

Neste...