Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Polygener

Ibland kan två eller flera olika gener bidra till en och samma egenskap. Detta har bland annat studerats på vete. Vetekorn har som regel en röd färgton, men även rent vita korn förekommer. Vid korsning mellan en konstant rödkärnig sort och en vitkärnig sort får man bara röda korn. I nästa generation dyker den vitkorniga sorten upp igen. Detta beror på att vete har två olika gener för kärnfärg, som ligger i var sin kromosom (nedärvs alltså oberoende av varandra). Den första korsningen kan då skrivas R1R1 R2R2 (röd) x r1r1 r2r2 (vit), vilket ger R1r1 R2r2 (röd). Dominansen hos R1 och R2 är ofullständig, vilket gör att genernas verkan kan adderas. Detta medför att de rödkärniga vetesorterna kan ha flera olika nyanser. Parningen mellan två med genotypen R1r1 R2r2 ger följande parningsschema och färger:

_______________________________________________________________________
|   |        |        |        |      |
|   | R1R2      | R1r2      | r1R2      | r1r2   |
|______|________________|________________|________________|___________|
|   |        |        |        |      |
| R1R2 | R1R1 R2R2   | R1R1 R2r2   | R1r1 R2R2   | R1r1 R2r2 |
|   | mörkröd    | mellan-mörkröd | mellan-mörkröd | mellanröd |
|______|________________|________________|________________|___________|
|   |        |        |        |      |
| R1r2 | R1R1 R2r2   | R1R1 r2r2   | R1r1 R2r2   | R1r1 r2r2 |
|   | mellan-mörkröd | mellanröd   | mellanröd   | ljusröd  |
|______|________________|________________|________________|___________|
|   |        |        |        |      |
| r1R2 | R1r1 R2R2   | R1r1 R2r2   | r1r1 R2R2   | r1r1 R2r2 |
|   | mellan-mörkröd | mellanröd   | mellanröd   | ljusröd  |
|______|________________|________________|________________|___________|
|   |        |        |        |      |
| r1r2 | R1r1 R2r2   | R1r1 r2r2   | r1r1 R2r2   | r1r1 r2r2 |
|   | mellanröd   | ljusröd    | ljusröd    | vit    |
|______|________________|________________|________________|___________|

Vi får alltså en skala med fem olika nyanser redan när bara två anlagspar är inblandade. När det gäller exempelvis storleken på en katt, pälslängden eller mängden underull är det med största säkerhet fler anlagspar som är med och påverkar. Resultatet blir en kontinuerlig skala mellan två extremlägen.

Nästa...