Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Polygener

Iblant kan to eller flere ulike gener bidra til en og samme egenskap. Dette har blant annet blitt studert på hvete. Hvetekorn har som regel en rød fargetone, men selv helt hvite korn forekommer. Ved krysning mellom et konstant rødkjernet slag og et hvitkjernet slag får man bare røde korn. I neste generasjon dukker det hvitkornede slaget opp igjen. Dette er fordi hvete har to ulike gener for kjernefarge, som ligger i hvert sitt kromosom (nedarves altså uavhengig av hverandre). Den første krysningen kan da skrives R1R1 R2R2 (rød) x r1r1 r2r2 (hvit) hvilket gir R1r1 R2r2 (rød). Dominansen hos R1 og R2 er ufullstendig, hvilket gjør at genenes virkning kan adderes. Dette medfører at de rødkjernede hveteslagene kan ha flere ulike nyanser. Krysningen mellom to med genotypen R1r1 R2r2 gir følgende krysningsskjema og farger:

________________________________________________________________________________
|   |         |         |         |         |
|   | R1R2      | R1r2      | r1R2      | r1r2      |
|______|_________________|_________________|_________________|_________________|
|   |         |         |         |         |
| R1R2 | R1R1 R2R2    | R1R1 R2r2    | R1r1 R2R2    | R1r1 R2r2    |
|   | mørkerød    | mellom-mørkerød | mellom-mørkerød | mellomrød    |
|______|_________________|_________________|_________________|_________________|
|   |         |         |         |         |
| R1r2 | R1R1 R2r2    | R1R1 r2r2    | R1r1 R2r2    | R1r1 r2r2    |
|   | mellom-mørkerød | mellomrød    | mellomrød    | lyserød     |
|______|_________________|_________________|_________________|_________________|
|   |         |         |         |         |
| r1R2 | R1r1 R2R2    | R1r1 R2r2    | r1r1 R2R2    | r1r1 R2r2    |
|   | mellom-mørkerød | mellomrød    | mellomrød    | lyserød     |
|______|_________________|_________________|_________________|_________________|
|   |         |         |         |         |
| r1r2 | R1r1 R2r2    | R1r1 r2r2    | r1r1 R2r2    | r1r1 r2r2    |
|   | mellomrød    | lyserød     | lyserød     | hvit      |
|______|_________________|_________________|_________________|_________________|

Vi får altså en skala med fem ulike nyanser allerede når bare to anleggspar er innblandede. Når det gjelder for eksempel størrelsen på en katt, pelslengden eller mengden underull er det med største sikkerhet flere anleggspar som er med og påvirker. Resultatet blir en kontinuerlig skala mellom to ekstremverdier.

Neste...