Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Polycystisk nyresykdom - PKD

Katter som lider av polycystisk nyresykdom, PKD, vil med tiden få stadig flere og større cyster i nyrene. Disse vil presse ut normalt nyrevev, slik at nyrefunksjonen stadig blir dårligere. Litt etter litt vil katten bli syk, den vil tape vekt og miste apetitten. Den vil også drikke mer enn vanlig. Man kan lette symptomene ved å gi katten et spesielt diettfôr utviklet for nyreproblemer, men det finnes ingen kur for sykdommen i seg selv.

Sykdommen er nedarvet enkelt dominant. Erfarne veterinærer med godt utstyr kan diagnosere de fleste tilfellene, men ikke alle, rundt ett års alder.

Neste...