Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Mönsterform

Agoutikatter kan vara tabby, tigré, spotted eller tickad. En tigrerad katt är, som namnet antyder, tigerrandig med relativt smala ränder. En tabby har bredare ränder och kan närmast sägas vara marmorerad. Spotted betyder att katten är prickig, och tickad är den katt som har en mörk rand längs ryggraden och ut på svansen medan resten av katten är rent agouti utan tecken. Abessinier och somali är exempel på tickade katter, och denna mönsterform kallas även ofta aby-mönster.

De tre mönsterformerna tabby, tigré och tickad är resultatet av tre olika alleler med samma locus. Genen för aby-mönster är dominant över de andra två, och genen för tigré är dominant över genen för tabby.

Beteckningar: Ta = aby-mönster, tickad
       T = tigré
       t (alt. tb ) = tabby

Man vet ännu inte den exakta genetiken som ligger bakom att en katt blir spotted. Man menar dock att det är en eller flera gener som bryter upp ränderna på en tabby eller en tigré till prickar. Det anses att de spottedkatter som har tabby som grundmönster får de tydligaste fläckarna. Det är inte ovanligt att katter har ränder och prickar blandat, så det kan ofta vara svårt att avgöra om en katt är tigré eller spotted.

Nyhet! En ny teori om nedärvningen av de olika tabbymönstren har lagts fram. Läs om den här, på Dr. Lorimers hemsida!


Nästa...