Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Mønsterform

Agoutikatter kan være tabby, tigré, spottet eller ticket.

En tigret katt er, som navnet tilsier, tigerstripet med relativt smale striper. En tabby har bredere striper og kan nesten sies å være marmorert. Spottet betyr at katten er prikkete, og ticket er katter som har en mørk stripe langs ryggraden og ut på halen mens resten av katten er rent agouti uten mønster. Abyssiner og somali er eksempel på tickede katter, og denne mønsterformen kalles ofte for aby-mønster.

De tre mønsterformene tabby, tigré og ticket er resultatet av tre ulike alleler med samme locus. Genet for aby-mønster er dominant over de andre to, og genet for tigré er dominant over genet for tabby.

Betegnelser: Ta = aby-mønster, ticket
       T = tigré
       t (alt. tb ) = tabby

Man vet ennå ikke den eksakte genetikken som ligger bak hvorfor en katt blir spottet. Man mener at det er en eller flere gener som bryter opp stripene på en tabby eller tigré til prikker. Det anses at de spottede kattene som har tabby som grunnmønster får de tydeligste flekkene. Det er ikke uvanlig at katter har striper og prikker blandet, så det kan ofte være vanskelig å avgjøre om en katt er tigré eller spottet.

Nyhet! En teori om nedarvingen av de ulike tabbymønstrene er lagt frem. Les om den her, på Dr. Lorimers hjemmeside!


Neste...