Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Mutasjoner

Genene består av en liten bit av et DNA-molekyl. Iblant skjer det en feil under celledelingen slik at en bit av et DNA-molekyl, kanskje en liten del av et gen, blir annerledes enn det opprinnelige molekylet. Cellen med dette feilaktige DNA-molekylet deler seg, og sprer feilen videre. Til og med kjønnscellene kan få et "defekt" DNA-molekyl, og da for alle cellene i den nye organismen samme feil. Man sier da at en mutasjon har oppstått. En del mutasjoner forandrer ikke individet i det hele tatt. Andre gir en så drastisk forandring at individet ikke kan overleve, men endel mutasjoner gir forandrede, men fremdeles levedyktige individer. Eksempler på slike mutasjoner kan være non-agoutigenet og dilutiongenet på katt. En del mutasjoner gir til og med individer som har lettere for å klare seg enn andre. Da kommer dette nye anlegget til å spre seg og dyre- eller planteslaget har således forbedret seg takket være mutasjonen. Det er dette som ligger til grunn for Darwins utviklingslære. Det naturlige utvalget sørger for at mutasjoner som for eksempel et dyr har nytte av bevares, mens skadelige mutasjoner lukes bort.

Neste...