Genetica Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Mutaties

Een chromosoom is een heel erg lange DNA-molecule. Elk gen bestaat uit een klein stuk van een dergelijke DNA-molecule. Soms gaat er iets mis gedurende de vermeerdering van de chromosomen, zodat een gedeelte van de DNA-molecule, misschien een deel van een gen, anders is dan de oorspronkelijke molecule. De cel met deze onjuiste DNA-molecule splitst zich dan, en de fout verspreidt zich verder. Zelfs gameten kunnen een gewijzigde DNA-molecule hebben en dan zullen alle cellen in het nageslacht, of het nieuwe organisme, dezelfde afwijking hebben. Deze wijziging wordt een mutatie genoemd. Sommige van dergelijke mutaties hebben geen enkele invloed op het individu. Andere zullen zulke verstrekkende gevolgen hebben dat het individu niet zal kunnen overleven, andere mutaties zullen gewijzigde, maar gezonde, individuen voortbrengen. Een voorbeeld van een dergelijke mutatie kan het gen voor non-agouti en verdunning bij katten zijn. Sommige mutaties, in vergelijking met andere, hebben zelfs een positieve uitwerking op de overlevingskansen van het individu. Dan zal deze nieuwe eigenschap worden doorgegeven en worden dieren- en plantensoorten verbeterd door de mutatie. Dit is de basis van de evolutietheorie. Natuurlijke selectie zal ervoor zorgen dat alleen dieren, die gezond zijn, zullen overleven, terwijl ongezonde mutaties zullen worden uitgeroeid.

Volgende...