Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Manx

Manxen är den välkända svanslösa katten, som sägs härstamma från ön Man i Storbritannien. Rasen är relativt gammal, men ändå kontroversiell, eftersom en del defekter kan följa med manxanlaget. Anlaget är ofullständigt dominant och letalt (dödligt) i homozygot form. I heterozygot form kan det, förutom kraftigt förkortad eller helt saknad svans, ge mer eller mindre förkortade ryggkotor, sammanvuxna länd- och bäckenben med rörelseproblem som följd, neurologiska problem och förträngningar i tarmen. Det finns dock olika åsikter om hur vanliga och svåra dessa problem är. Genen betecknas M.

Nästa...