Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Manx

Manx er en velkjent, haleløs katt, som sies å stamme fra Isle of Man i Storbritannia. Rasen er relativt gammel, men også kontroversiell siden noen defekter kan følge Manx-genet. Genet har inkomplett dominans, og er dødelig i homozygotisk form. I heterozygotisk form kan det, i tillegg til å gi veldig kort hale eller haleløshet, gi kortere ryggrad i større eller mindre grad, unormaliteter i bekkenet med problemer å bevege seg som konsekvens, neurologiske problemer og vridning av innvoller. Det er allikevel forskjellige meninger om hvor alvorlig disse problemene er. Genet har betegnelsen M.

Neste...