Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Kattgenetik för päls, öron och svans

Långhår och korthår

Genen för lång päls är recessiv. De skillnader i pälslängd som man kan se om man jämför en perser med en semilånghårig katt, som till exempel ragdoll, beror på modifierande polygener, alltså gener med plus- eller minusverkan, som gör att graden av långhårighet respektive korthårighet varierar en del.

Beteckningar: L = kort päls
              l = lång päls

Nästa...