Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Kattegenetikk for pels, ører og hale

Langhår og korthår

Genet for langhår er resessivt. Forskjellen man ser på pelslengden ved å sammenligne en perser med en semi-langhåret katt, for eksempel en ragdoll, avhenger av modifiserende polygener, altså gener med pluss- eller minusvirkning, som gjør at graden av langhårighet respektive korthårighet varierer en del.

Betegnelser: L = kort pels
             l = lang pels

Neste...