Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Svansknick

Svansknickar dyker upp då och då på katter av alla raser, och även på huskatter. Det är en defekt på svansen, oftast långt ut mot svanstippen till, som kan variera lite i typ och grad. En del svansknickar syns redan på den nyfödda kattungen, men de kan också vänta med att dyka upp tills katten är uppemot 1 1/2 år. Innan dess är skelettet inte färdigutvecklat, och därför kan ärftliga knickar utvecklas med tiden.

Man vet inte riktigt hur nedärvningen är för svansknickar, men enkelt recessivt eller polygent har föreslagits. Troligen finns det flera olika typer av svansknickar, som också nedärvs olika. Svansknick kan också uppstå genom skada.

Nästa...