Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Kattens färggenetik

Man bör som blivande uppfödare lära sig hur färgerna nedärvs på katt. Först behöver man kunskap om hur de olika färgerna och mönstren ser ut. Man måste kunna åtminstone färgerna i den rasen man själv planerar att föda upp. Olika färger kan studeras till exempel på utställningar - fråga katternas ägare om du är osäker på vilken färg en katt har, eller för att kolla dig själv. Kanske kan din klubb också hålla en färgbestämningskurs?

När du känner till de olika färgerna är det dags att lära sig färggenetiken.

Den ursprungliga tamkattvarianten är en korthårig bruntigré katt. Alla andra färger och varianter som finns har uppstått senare som följd av mutationer.

Nästa...