Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Avla så att genetiska sjukdomar undviks

Risken för genetiska sjukdomar är någonting som allt mer diskuteras bland kattuppfödare och i olika kattklubbar och kattförbund. Självklart vill vi alla att våra katter ska vara friska! Ändå dyker genetiska sjukdomar upp då och då i olika raser. Varför blir det så? Vad kan vi göra åt det? För att förstå vad som händer i våra raser när de genetiska "epidemierna" dyker upp, och för att försöka kontrollera dem, behöver man ha lite kunskap om grunderna i populationsgenetik.

Nästa...