Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Av Ulrika Olsson Printer friendly version

Introduktion

Grundläggande genetik

Olika typer av nedärvning

Kattens färggenetik

Kattgenetik för päls, öron och svans

Nedärvning av några sjukdomar och defekter

Avla så att genetiska sjukdomar undviks

Hur gör vi för att bekämpa de hälsoproblem som finns?

Sammanfattning