Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Ofullständig dominans

Det är inte alltid som dominansen hos en gen är fullständig, utan man kan ibland se skillnad mellan en homozygot och en heterozygot individ. Ett tydligt exempel på detta finner man hos den så kallade underblomman, Mirabilis. Här är den röda blomfärgen ofullständigt dominant över den vita. Heterozygota plantor får blommor med en färg som ligger emellan rött och vitt - de blir skära. Detta kallas ofullständig dominans.

Om man korsar en röd och en vit underblomma får alla avkommorna skära blommor. Om man parar två skära blommor får vi följande parningsschema:

_____________________________________
|  |       |        |
|  | fr      | fw      |
|____|______________|_______________|
|  |       |        |
| fr | frfr     | frfw     |
|  | röd     | skär     |
|____|______________|_______________|
|  |       |        |
| fw | frfw     | fwfw     |
|  | skär     | vit     |
|____|______________|_______________|

Vi får alltså klyvningstalet 1 röd : 2 skära : 1 vit - 1:2:1.

Nästa...