Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Ufullstendig dominans

Det er ikke alltid dominansen hos et gen er fullstendig, man kan iblant se forskjell mellom et homozygot og et heterozygot individ. Et tydelig eksempel på dette finner man hos blomsten Mirabilis. Her er den røde blomsterfargen ufullstendig dominant over den hvite. Heterozygote planter får blomster med en farge som ligger mellom rødt og hvitt - de blir rosa. Dette kalles ufullstendig dominans.

Om man krysser en rød og en hvit plante får alle avkommene rosa blomster. Om man krysser to rosa blomster får vi følgende parringsskjema:

_______________________________________
|  |       |         |
|  | fr      | fw       |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| fr | frfr     | frfw      |
|  | rød     | rosa      |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| fw | frfw     | fwfw      |
|  | rosa     | hvit      |
|____|______________|_________________|

Vi får delingsfrekvensen 1 rød : 2 rosa : 1 hvit - 1:2:1.

Neste...