Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Nedärvning av några sjukdomar och defekter

Hypertrofisk kardiomyopati - HCM

Hypertrofisk kardiomyopati, eller HCM, är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt. Sjukdomen, som även finns hos människa, orsakar förtjockade hjärtväggar hos den drabbade individen. Sjukdomen kan inte ses från födseln, utan den utvecklas successivt. En del katter dör av sjukdomen redan som kattungar, men det vanligaste är att katten är symptomfri betydligt längre upp i åren. Vid ultraljudsundersökning kan de flesta, men inte alla, fall hittas vid 3 års ålder om den undersökande veterinären har bra utrustning och är erfaren på området, men en drabbad katt kan i vissa fall leva länge med sin sjukdom. Ofta har katten inga symptom förrän den plötsligt dör av en allvarlig rytmrubbning, eller av en blodpropp som oftast sätter sig i bakbenen. Katten kan också utveckla hjärtsvikt. Eventuell medicinsk behandling är enbart till för att lindra symptomen av sjukdomen, den är ingen bot.

Sjukdomen tycks hos maine coon och brittiskt korthår nedärvas i huvudsak som en enkel dominant gen. Övriga raser har man inte studerat i detta avseende, men det finns anledning att tro att nedärvningen är likartad. Utvecklingen av sjukdomen varierar dock mellan olika raser, så man misstänker att det kan finnas flera olika mutationer som orsakar sjukdomen i olika familjer. Så är också fallet hos människa.

Nästa...