Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Nedarving av noen sykdommer og defekter

Hypertrofisk Kardiomyopati - HCM

Hypertrofisk kardiomyopati, eller HCM, er den vanligste hjertesykdommen blant katter. Sykdommen, som også finnes hos mennesker, forårsaker fortykkede hjertevegger hos det berørte individet. Sykdommen kan ikke sees ved fødsel, den utvikles gradvis. Noen katter dør av sykdommen som kattunger, men mest vanlig er at katten er symptomfri i mange år. Under en ultralydundersøkelse kan man i de fleste tilfeller, men ikke alle, se sykdomstegn i treårsalderen hvis veterinæren har bra utstyr og gode kunnskaper på dette feltet, men en berørt katt kan i noen tilfeller leve lenge med denne sykdommen. Ofte har ikke katten noen som helst symptomer før den plutselig dør av arytmia, eller av en blodpropp vanligvis i bakbena. Katten kan også utvikle hjertesvikt. Mulige medisinske behandlingsmetoder er ment for å lette symptomene, men er ingen kur.

Sykdommen forekommer hos Maine Coon og Britisk Korthår som arvelig, hovedsaklig som et dominant gen. Andre raser har ikke blitt studert i forhold til dette, men det er grunn til å tro at arveligheten er lignende. Utviklingen av sykdommen varierer mellom de forskjellige rasene, og man antar at det finnes flere forskjellige mutasjoner som forårsaker sykdommen hos forskjellige familier. Slik er det også blant mennesker.

Neste...