Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Ett viktigt ord: Genfrekvens

Om vi tar genen för dilution (blått/creme) som exempel, låt oss anta att vi har en population med 100 katter. Eftersom varje katt har en dubbel uppsättning av kromosomer, kommer den populationen att ha 200 loci för dilutionsgenen - alltså 200 platser där D- eller d-genen kan finnas. Anta nu att 40 av dessa loci har en d-gen, medan de återstående 160 har D-gener. Då är genfrekvensen för d i denna population 40/200 = 0,20 = 20%. På samma sätt får vi reda på att genfrekvensen för D är 160/200 = 0,80 = 80%.

Nästa...