Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Et viktig ord: Genfrekvens

Om vi tar genet for dilution (blått/créme) som eksempel, la oss da anta at vi har en populasjon med 100 katter. Ettersom hver katt har en dobbel oppsetting av kromosomer, kommer denne populasjonen å ha 200 loci for dilutiongenet - altså 200 plasser der D- eller d-genet kan finnes. Anta nå at 40 av disse loci har et d-gen, mens de resterende 160 har D-gener. Da er genfrekvensen for d i denne populasjonen 40/200 = 0,20 = 20%. På samme måte får vi vite at genfrekvensen for D er 160/200 = 0,80 = 80%.

Neste...