Genetica Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Een belangrijk woord: Genfrequentie

Als we gebruik maken van bijvoorbeeld het gen voor kleurverdunning, laten we dan aannemen dat we een raspopulatie hebben van 100 katten. Omdat elke kat een dubbel paar chromosomen heeft, zal deze populatie 200 loci voor het verdunningsgen hebben - waarmee bedoeld wordt dat er 200 plaatsen zijn waar het D- of d-gen aanwezig kan zijn. Neem nu aan dat 40 van deze loci het d-gen hebben, terwijl de andere 160 het D-gen hebben. Dan is de genfrequentie voor d in deze populatie 40/200 = 0.20 = 20%. Op dezelfde manier is de genfrequentie D 160/200 = 0.80 = 80%.

Volgende...