Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Platbröst (flat chest)

Kattungar med denna defekt föds som regel helt normala, men vid ungefär 1-2 veckors ålder sjunker bröstkorgen ihop och blir tillplattad. Även ryggen kan bli krokig på samma gång. När detta sker brukar kattungen gå upp lite dåligt i vikt, kanske går vikten till och med ner lite, för att sedan ofta fortsätta uppåt i tämligen normal takt, om inte defekten är alltför kraftig. I lindriga fall kan plattheten gå tillbaka helt redan innan kattungen är klar för flytt till ett nytt hem, så att det inte ens blir en anmärkning på veterinärbesiktningsintyget. Naturligtvis bör en sådan kattunge ändå inte användas i avel, och köparen bör få veta om att kattungen har haft plattbröst. I grava fall av plattbröst kan det bli så trångt för de inre organen, allt eftersom kattungen växer, så att den inte kan leva vidare. Mellan dessa extremlägen finns det katter som lätt blir trötta och andfådda, men som trots det kan leva vidare med sin defekt.

Nedärvningen av plattbröst har studerats på burma, och det tycktes där handla om en enkel recessiv gen.

Nästa...