GenetikPicture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Extra läsning om sköldpaddsfärgade katter

Vad gör att vissa partier på en sköldpadda är röda och andra svarta? Några dagar efter befruktningen, när den ursprungliga cellen har delat sig till många likadana celler, stängs den ena x-kromosomen av i varje cell. I resten av livet är det alltså bara en x-kromosom i varje cell som fungerar. Slumpen avgör vilken x-kromosom som stängs av. När cellerna sedan delar sig kommer dottercellerna att ha samma x-kromosom avstängd som modercellerna. Detta gör att katten får en blandning av röda och svart fält.

Sköldpaddsfärgade hankatter

En hane kan ju inte vara sköldpaddsfärgad, eftersom de bara har en x-kromosom. Ändå dyker det någon enstaka gång upp en sköldpaddsfärgad hane i en kull. Hur kan då detta komma sig? Måste han då inte ha två x-kromosomer? Jo, det är just så man förklarar en del av de sköldpaddsfärgade hanarna. De har då ett kromosomfel, de har två x-kromosomer och en y-kromosom. Detta beror endera på att moderns båda x-kromosomer inte separerades ifrån varandra utan hamnade i samma äggcell eller på att faderns x- och y-kromosom på samma sätt hamnade i samma spermie vid reduktionsdelningen. Samma kromosomfel förekommer även på många andra djur och på människor. Det kallas Klinefelters syndrom. Detta kromosomfel leder till sterilitet - om en sköldpaddfärgad hane inte är steril har hans sköldpaddfärg en annan orsak.

__________________
|  |   |   |
|  | X  | Y  |
|____|_____|_____|
|  |   |   |
| XX | XXX | XXY |
|____|_____|_____|
|  |   |   |
| 0* | X0 | Y0 |
|____|_____|_____|

*) Ingen könskromosom

XXX - meta-hona, för människor: ser normala ut, åtminstone en del, kanske alla, är fertila.
XXY - Klinefelters syndrom.
X0 - Turners syndrom, för människor: kort till växten, barnslig, oftast steril. Möss med Turners syndrom är och ser ut precis som normala möss.
Y0 - dör i tidigt fosterstadium.

En hanes sköldpaddsfärg kan dock också bero på ett fel i hudens pigmentbildning. I så fall är antingen det svarta eller det röda pigmentet ärftligt, men inte båda.

Ytterligare en variant av sköldpaddsfärgade hanar orsakas av att två befruktade celler eller grupper av celler i ett tidigt stadium slås ihop och blir till ett embryo, på samma sätt som en sådan cell eller grupp av celler i ett tidigt stadium kan dela upp sig och bli till två embryon (enäggstvillingar). Om det ena befruktade ägget skulle ha gett en svart katt, medan det andra skulle ha blivit en röd katt, så får det sammanslagna embryot så småningom både röd och svart päls. Det har till exempel fötts en rödtabby-blåtabby-vit maine coon-hane i USA, som tros vara ett resultat av en sådan sammanslagning av befruktade celler. Hanen är fertil och har bara gett den röda färgen vidare till sina ungar.

Naturligtvis kan dessa avvikelser också förekomma hos katter som inte är sköldpaddsfärgade.

Om du vill se bilder och läsa mer detaljer kan du titta på denna privata hemsida.

Nästa...