Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Ekstra lesning om skilpaddefargede katter

Hva er det som gjør at noen partier på en skilpadde er røde og andre svarte? Noen dager etter befruktningen, når den opprinnelige cellen har delt seg til mange like celler, stenger det ene x-kromosomet av i hver celle. I resten av livet er det altså bare et av x-kromosomene i hver av cellene som fungerer. Tilfeldigheter avgjør hvilke x-kromosomer som stenges. Når cellene deretter deler seg kommer dattercellene til å ha samme x-kromosom avstengt som morcellene. Dette gjør at katten får en blanding av røde og svarte felt.

Skilpaddefargede hannkatter

En hannkatt kan jo ikke være skilpaddefarget, siden de bare har ett x-kromosom. Allikevel dukker det iblant opp en skilpaddefarget hannkatt i et kull. Hvordan kan så dette ha seg? Må han ikke da ha to x-kromosomer? Jo, det er slik man forklarer en del av de skilpaddefargede hannkattene. De har da et kromosomfeil, de har to x-kromosomer og et y-kromosom. Dette avhenger av at morens begge x-kromosomer ikke ble separert fra hverandre, men havnet i samme eggcelle, eller av at farens x- og y-kromosom på samme måte havnet i samme spermie ved reduksjonsdelingen. Samme kromosomfeil forekommer også på andre dyr, deriblant mennesker. Det kalles Klinefelters syndrom. Denne kromosomfeilen fører til sterilitet - om en skilpaddefarget hannkatt ikke er steril, har hans skilpaddefarge en annen forklaring.

__________________
|  |   |   |
|  | X  | Y  |
|____|_____|_____|
|  |   |   |
| XX | XXX | XXY |
|____|_____|_____|
|  |   |   |
| 0* | X0 | Y0 |
|____|_____|_____|

*) Intet kjønnskromosom

XXX - hunn, for mennesker: ser normale ut, iallefall endel, kanskje alle, er fertile.
XXY - Klinefelters syndrom.
X0 - Turners syndrom, for mennesker: kortvokste, barnlige, oftest sterile. Mus med Turners syndrom er og ser ut nøyaktig som normale mus.
Y0 - dør i tidlig fosterstadium.

En hannkatts skilpaddefarge kan også skyldes feilpigmentering i huden. Dette sees ofte hos røde katter som har noen flekker, i visse tilfeller store flekker, av svart. Disse hannkattene nedarver kun rødt til sine avkom. I teorien kan man få en svart hannkatt med noe rødt. En slik katt er det riktignok aldri blitt rapportert om.

Ytterligere en variant av skilpaddefargede hannkatter skyldes at to befruktede celler eller cellegrupper i et tidlig stadie smelter sammen og blir til ett embryo, på samme måte som en slik celle eller cellegruppe i et tidlig stadie kan dele seg og bli til to embryoer (eneggede tvillinger). Om det ene befruktede egget skulle ha gitt en svart katt og det andre skulle gitt en rød katt, så får det sammenslåtte embryoet etterhvert både rød og svart pels. Det har for eksempel blitt født en rødtabby-blåtabby-hvit maine coon-hannkatt i USA, som man tror er et resultat av en slik sammensmeltning av befruktede celler. Hannen er fertil og har bare gitt den røde fargen videre til sine unger.

Disse avvikene kan selvfølgelig også skje i tilfeller hvor begge x-kromosomene bærer samme farge. Da vil ikke resultatet bli en skilpaddefarget hannkatt, men en helfarget rød (créme) eller svart (eller variant av svart) hannkatt. Disse hannkattene vil aldri bli antatt å være noe spesielt.

Om du vil se bilder og lese mer detaljer kan du se på denne private hjemmesiden.

Neste...