Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Epistasi

En del gener är inte bara dominanta över andra alleler som hör till samma locus, utan även över andra gener. Eller så är den recessiv gentemot en annan allel med samma locus, men dominerar ändå över någon gen i ett annat locus. Detta kallas för epistasi. Ett exempel på detta är genen för helvit färg på katt, W. Den genen är epistatisk över alla andra gener för pälsfärg - vare sig katten bär på anlag för svart, blått, rött, randigt eller prickigt så är det bara den vita färgen som visar sig.

Nästa...