Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Epistasi

En del gener er ikke bare dominante over andre alleler som hører til samme locus, men også over andre gener. Eller så er den resessiv mot et annet allel med samme locus, men dominerer allikevel over et gen i et annet locus. Dette kalles for epistasi. Et eksempel på dette er genet for helhvit farge på katt, W. Dette genet er epistatisk over alle andre gener for pelsfarge - uansett om katten bærer på anlegg for svart, blått, rødt, tigrete eller prikkete så er det bare den hvite fargen som viser seg.

Neste...