Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Ulike typer av nedarving

Dominant - resessivt

Når Gregor Johann Mendel, genetikkens far, eksperimenterede med erteplanter så han, som tidligere nevnt, blant annet på blomstenes farge. Han gikk ut ifra to erteslag som ved dyrkning viste seg å være konstante når det gjalt fargen på blomstene. Det ene slaget ga bare røde blomster og det andre ga bare hvite blomster. Mendel krysset disse to slagene gjennom å overføre pollen fra det ene slaget til pistillene i det andre slagets blomster. Resultatet ble planter som bare hadde røde blomster. Disse plantene fikk siden forplante seg gjennom selvbefruktning. Nå var ikke plantene like: Det viste seg at omtrent tre fjerdedeler fikk røde blomster og en fjerdedel av plantene fikk hvite blomster. Man sier at det har skjedd en splittelse mellom to forskjellige typer, med en splitningsfrekvens på 3:1, som viser antallet planter med røde blomster mot antallet med hvite blomster (se under). Mendel antok at alle planter som kom fra krysning mellom de to typene, inneholdt anlegg for både røde og hvite blomster. Han antok også at den røde fargen hadde sterkere innflytelse enn den hvite. Følgelig kalte han det sterkest innflytende anlegget for dominant. Det svakere anlegget kalte han resessivt. Han erklærte at det dominante genet for røde blomster fullstendig skjulte det resessive genet for hvite blomster i de heterozygote plantene.

Dominance

Det kan komme to forskjellige typer kjønnsceller hos hver forelder:
Kjønnsceller fra hannen - fr og fw
Kjønnsceller fra hunnen - fr og fw

_______________________________________
|  |       |         |
|  | fr      | fw       |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| fr | frfr     | frfw      |
|  | Rød blomst  | Rød blomst   |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| fw | frfw     | fwfw      |
|  | Rød blomst  | Hvit blomst  |
|____|______________|_________________|

Splittelsesfrekvens 3 røde : 1 hvit

Neste...