Genetica Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Verschillende soorten van vererving

Dominant - recessief

Gregor Johann Mendel, de grondlegger van de genetica, experimenteerde met erwtenplanten. Zoals we eerder al hebben vermeld, was een van de zaken die hij bekeek (die hij bestudeerde) de kleur van de bloemen. Hij begon met twee erwtensoorten, die bij het kweken hadden bewezen stabiel te zijn voor wat de kleur van de bloem betreft. Het ene ras gaf altijd rode bloemen en het andere alleen maar witte. Mendel kruiste deze rassen door stuifmeel van de ene soort op de stamper van de andere over te brengen. Het resultaat was planten, die alleen maar rode bloemen hadden. Deze planten kregen de kans zichzelf voort te planten. Deze keer was het nageslacht niet homogeen. Ongeveer driekwart had rode bloemen en een kwart witte bloemen. Men noemt dit een deling tussen twee verschillende soorten met een deelverhouding van 3:1, die het aantal planten toont met rode bloemen en die met witte bloemen (zie hieronder). Mendel nam aan dat alle planten, die het resultaat waren van de kruising van de twee soorten, de eigenschap hebben voor zowel rood als wit. Hij nam ook aan dat de rode kleur een grotere invloed had dan de witte kleur. Daarom noemde hij de sterkere, invloedrijke eigenschap dominant. De zwakkere eigenschap noemde hij recessief. Hij verklaarde dat het dominante gen voor rode bloemen, het recessieve gen voor witte bloemen totaal verborg in heterozygote planten.

Dominance

Er kunnen twee verschillende soorten gameten aanwezig zijn in elk van de ouders:
Mannelijke gameten - br en bw
Vrouwelijke gameten - br en bw

_______________________________________
|  |       |         |
|  | br      | bw       |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| br | brbr     | brbw      |
|  | Rode bloem  | Rode bloem   |
|____|______________|_________________|
|  |       |         |
| bw | brbw     | bwbw      |
|  | Rode bloem  | Witte bloem  |
|____|______________|_________________|

Deelverhouding 3 rood : 1 wit

Volgende...