Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Dilutionanlegget

Dilution betyr utvanning, og dette anlegget fører til en utvanning slik at fargen blir blekere. Dette skyldes at pigmentkornene klumper seg sammen. For øyet ser da pelsen lysere ut, på samme måte som en blanding av svarte og hvite sandkorn ser grå ut. Dilutionanlegget er resessivt. Det gjør en svart katt blå og en rød katt créme. En bruntabby katt blir blåtabby.

Betegnelser: D = ikke-dilution, svart/rød
             d = dilution, blå/créme

Neste...