Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Devon Rex - re

Devon rex har en päls som liknar cornish rex, men vid en närmare undersökning kan man se att devon rex - till skillnad från cornish rex - har täckhår. Devon rexens pälsstrån är ännu kortare och mer extrema än cornish rexens. Denna gen är recessiv och har ett annat locus än r-genen. Om man parar en renrasig cornish rex - rr ReRe - med en renrasig devon rex - RR rere - blir samtliga ungar normalpälsade (släthåriga) med genotypen Rr Rere. Devon rex-genen dök upp i Devonshire 1960.

Nästa...