Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Devon Rex - re

Devon Rex har en pels som er lignende Cornish Rex, men om man ser nøyere etter kan man se at Devon Rex - i motsetning til Cornish Rex, har dekkhår. Pelsen hos Devon Rex er enda kortere og mer ekstrem enn hos Cornish Rex. Dette genet er resessivt og har en annen locus enn r-genet. Hvis man parrer en renraset Cornish Rex - rr ReRe - med en renraset Devon Rex - RR rere - vil alle kattungene ha normal pels (korthår) med genotype Rr Rere. Devon Rex-genet oppsto i Devonshire, England i 1960.

Neste...