Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Överkorsning

Ibland händer det dock att generna för två olika egenskaper sitter på samma kromosom. Om genen för blomfärg och genen för stjälklängd skulle sitta på samma kromosom borde man ju rimligtvis inte kunna få både rödblommande och vitblommande ärtplantor med både långa och korta stjälkar. Då borde ju genen för lång stjälk och till exempel genen för röd blomfärg följas åt, så att man bara kunde få rödblommande högväxta eller vitblommande lågväxta plantor. Nu är det inte så, för det händer ofta under reduktionsdelningen att två homologa kromosomer lägger sig i kors över varandra. De kan då komma att utbyta delar så att nya kombinationer uppstår. Detta kallas överkorsning eller rekombination. Fortfarande är det dock så att gener som sitter på samma kromosom visar en tendens att följas åt. Ju närmare varandra de sitter placerade på kromosomen desto mindre är sannolikheten att en överkorsning ska ske emellan dem, och desto större chans är det att generna följs åt. Man säger att generna är kopplade.

Nästa...