Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Overkrysning

Iblant hender det allikevel at genene for to ulike egenskaper sitter på samme kromosom. Om genet for blomsterfarge og genet for stilklengde skulle sitte på samme kromosom burde man jo ikke kunne få både rødblomstrede og hvitblomstrede erteplanter med både lang og kort stilk. Da burde jo genet for lang stilk og for eksempel genet for rød blomsterfarge følges, slik at man bare kunne få rødblomstrede høyvokste eller hvitblomstrede lavvokste planter. Det er imidlertid ikke slik, for det hender ofte under reduksjonsdelingen at to homologe kromosomer legger seg oppå hverandre. Da kan de komme til å bytte deler slik at nye kombinasjoner oppstår. Dette kalles overkrysning eller rekombinasjon. Fremdeles er det slik at gener som sitter på samme kromosom viser en tendens til å følges. Jo nærmere hverandre de sitter plassert på kromosomet desto mindre er sannsynligheten for at en overkrysning skal skje mellom de, og desto større sjanse er det at genene følges. Man sier at genene er koplede.

Neste...