Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Cornish Rex - r

Cornish Rex har mellomhår og underull, men savner dekkhår. Pelsstråene er kortere enn normalt og bølgete. Til og med værhårene er kortere enn normalt og ofte krokete. Dette rexgenet, som er resessivt, ble oppdaget i 1950 i Cornwall i England. Den krøllete pelsen hos German Rex ser ut til å komme fra det samme genet.

Neste...