Genetik Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Sammanfattning

  • Friska katter: Avla bara på friska katter!
  • Effektiv population: Se till att ha en tillräckligt stor effektiv population! Inavelsgraden räknad på 5 generationer bör vara max ca 2,5% i genomsnitt på alla parningar som görs. Max ca 5% räknat på 10 generationer.
  • Inavelsparningar: Gör inga enskilda parningar mellan katter som är mer besläktade än kusiner (max ca 6,25% räknat på 4-5 generationer)!
  • Öppenhet: Var öppen om eventuella problem med andra uppfödare! Det hjälper alla i längden!
  • Ingen panik: Undvik både att köra huvudet i sanden och att kräva alltför stark selektion mot eventuella hälsoproblem!

Testa dig själv... (Tyvärr inte tillgängligt på svenska ännu.)